PARKS MARŠRUTI DABA CILVĒKI APMEKLĒJIET MŪS

Nacionālā parka Dolomiti Bellunesi logo

sākumlapa

 

Ūdens
Meži
Pļavas
Klinšainie apgabali
Ģeoloģija
Flora
Fauna
Kalni
Eko-etiķete
Sagaidot 2010. gadu

Daba

Sagaidot 2010. gadu Versione italiana

Nacionālais parks Dolomiti Bellunesi pastāvīgi turpina un veicina Parka bioloģiskās daudzveidības pētījumus, kā arī tiešus un netiešus pasākumus šīs daudzveidības aizsardzībai.
Šādi pasākumi jau tiek īstenoti vai tiks uzsākti un paveikti līdz 2010. gadam:

  1. Nagaiņu un rubeņu ikgadējās skaitīšanas (kas uzsākta pirms vairāk kā 10 gadiem) turpināšana, lai pētītu populāciju stāvokli un dinamiku.
  2. Parkā ligzdojošo putnu atlanta atjaunošana, izmantojot vienu kilometru garu tīklojumu.
  3. Griezes (Crex crex) ligzdošanas vietu kartografēšana, lai aizsargātu to pret antropogēniem traucējumiem.
  4. Kalnu ērgļa (Aquila chrysaetos) un citu piekūnveidīgo putnu un plēsīgo naktsputnu ligzdošanas vietu kartografēšana, lai aizsargātu tos pret antropogēniem traucējumiem.
  5. Pētījumi par bezmugurkaulniekiem un citām maz pētītām zooloģiskām grupām, tādām kā taisnspārņi, pazemes bezmugurkaulnieki, naktstauriņi un sikspārņi.
  6. Tādu no Parka teritorijas izzudušu sugu kā murkšķa (Marmota marmota), grifa (Gyps fulvus) un kalnu āža (Capra ibex) atkalieviešana.
  7. Parka zivju faunas ģenētiskā piesārņojuma ierobežošana, iznīcinot alohtonas sugas (taimiņu un tā hibrīdus ar marmora foreli) un atkalieviešot autohtonas sugas (marmora foreli), kas audzētas nebrīvē, izmantojot paveidus, kuri ģenētiski izvēlēti autohtonijai.
  8. Botāniska dārza izveide retu Alpu floras sugu ex-situ saglabāšanai.
  9. Izglītojoša vides programma "A scuola nel Parco" ("Skola Parkā").

 

 

 

Autortiesības © Nacionālais parks Dolomiti Bellunesi - info@dolomitipark.it - tel.: 0439 3328 - fakss: 0439 332 999 - Autori