PARKS MARŠRUTI DABA CILVĒKI APMEKLĒJIET MŪS

Nacionālā parka Dolomiti Bellunesi logo

sākumlapa

 

Ūdens
Meži
Pļavas
Klinšainie apgabali
Ģeoloģija
Flora
Fauna
Kalni
Eko-etiķete
Sagaidot 2010. gadu

Daba

Ģeoloģija

Simboliska Parka ainava, kur Pirmsalpu kalnu smailes (kalnu grupa Brendol) mijas ar tipiskām Dolomītu virsotnēm (kalnu grupa Cimonega)Dolomiti Bellunesi attīstības vēsture ir gara un sarežģīta. Šie kalni sāka veidoties siltajās tropu jūrās pirms vairāk kā divsimt miljoniem gadu, un to turpmāko attīstību virzījuši šādi galvenie notikumi:
• Mezozoja periodā – nogulumiežu uzkrāšanās, kuras rezultātā izveidojās tagadējās noslāņojušos nogulšņu klintis;
• Terciārajā periodā – sadursme starp Eiropas un Āfrikas kontinentālajām plāksnēm, kas izraisīja nogulumiežu deformāciju un sajaukšanos un Alpu izveidošanos;
• reljefa formas veidošanās, ko izraisīja ūdensteces, šļūdoņi un karstiskās parādības, un kas noteica pašreizējo morfoloģisko ainavu lielo daudzveidību.
Dolomītu ainava ar asām klintīm un robainu reljefu, kas veidojies Dolomia Principale sablīvētajos slāņos (Spiz di Mezzodì uz Parka ziemeļaustrumu robežas).Ievērojama daļa parka teritorijas atrodas uz nogulšņu izcelsmes klintīm, taču ir atsevišķi izņēmumi, piemēram, ielejas Valle del Mis augšējais apgabals un Valle Imperina, kur uz lūzumlīnijas "Linea della Valsugana" (nozīmīga tektoniskā lūzumlīnija, kas uzskatāma par Dolomītu ģeoloģisko robežu) redzamas senas metamorfiskas izcelsmes klinšu formācijas. Šodien Parkā mēs varam apbrīnot ne tikai plašas pļavas, dziļas un platas ielejas un iespaidīgas kalnu sienas, bet arī tumšas aizas, klintis, savrupas un šauras ielejas un skarbas plakankalnes, kur karstiskās parādības radījušas pazemes ainavu, ko veido iedobumi, plaisas, alas, tuneļi un bezdibeņi, kas sniedzas dziļi zemes dzīlēs. Ģeogrāfiskā daudzveidība rada morfoloģisku ainavu mozaīku, bieži ar neparastām un unikālām iezīmēm, tādām kā karsta-zemsniega reljefs, ko sākotnēji veidojuši šļūdoņi, vēlāk – sniegs un karstiskās parādības.

  • Upes un strauti
  • Ledāju veidojumi
  • Karsta morfoloģija
  • Ģeoloģiskā vēsture 1
  • Ģeoloģiskā vēsture 2
  • Ģeoloģiskā vēsture 3

 

 

 

Autortiesības © Nacionālais parks Dolomiti Bellunesi - info@dolomitipark.it - tel.: 0439 3328 - fakss: 0439 332 999 - Autori