PARCUL TRASEE NATURA OAMENII VIZITAȚI-NE

Logo Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

acasă

 

Autoritatea parcului
Fossil Free
Recuperarea pășunatului montan

Parcul

Fossil Free

proiect
ZONA DEMONSTRATIVĂ "FOSSIL-FREE"
A PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

prezentare

1. Zonele protejate în vederea unui proiect energetic sustenabil

Proiectul "Zona demonstrativă Fossil-Free a Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" are la bază ideea unei zone protejate care, pe lângă scopul de conservare a naturii, cercetare științifică și educație pentru mediu, poate și trebuie să reprezinte un adevărat "atelier sustenabil de dezvoltare" care să se ocupe cu proiecte-pilot de tehnologie alternativă:
· producerea și folosirea energiei
· administrarea ciclurilor reziduale,
· tratamentul apelor reziduale,
· mobilitate,
în scopul lansării competiției și sugestiilor adresate teritoriilor aflate în afara spațiului său, astfel încât să dea un exemplu, să anticipeze o nouă modalitate de gestionare a resursele naturale și să se preocupe de generațiile viitoare și țările din sudul lumii.

Proiectul de "solarizare" al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi își propune să se impună la nivel global și urmărește în special:
· tehnologii moderne pentru exploatarea energiei având ca materie primă lemnul (așchii, pelete, lemne de foc), prin procesul de gazificare
· combustibili de încălzire vegetali, microcogenerare și alimentarea alternativă a motoarelor diesel,
· energie solară termală și fotovoltaică
· energie microhidroelectrică,
atât în ariile din cadrul parcului, cât și în ariile limitate stabilite în lungul perimetrului acestuia, în perspectiva transformării parcului într-o zonă demonstrativă complet "liberă" de sursele de energie fosile (cel puțin ca obiectiv pe termen mediu, în special datorită dificultăților care apar la înlocuirea combustibililor convenționali utilizați în transport); cu alte cuvinte, o zonă care nu contribuie la modificările climatice globale, cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră.

Cu toate că potențialul înlocuirii energiei fosile într-o zonă protejată și caracterizată de prezența limitată a omului, ca în Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, este limitat din punct de vedere cantitativ, impactul major comunicativ și pedagocic într-un astfel de "punct central" pentru soluții alternative de satisfacere a nevoilor de energie termală, electrică și destinată transportului este asigurat de numărul mare de alpiniști, excursioniști, turiști și grupuri de elevi ce vizitează parcul în fiecare an.

Un sector al parcului unde proiectele-pilot referitoare la energiile alternative își asumă o importanță deosebită este Valle del Mis. Valea a fost deconectată de la rețeaua electrică Enel după inundația din 1966, un eveniment care a dus la un proces de abandonare de zece ani. Astazi, valea reprezintă una din cele mai importante intrări în parc și cel mai mare loc de turism în masă din cadrul parcului. Pentru a susține în mod adecvat dezvoltarea acesteia, administrația locală își propune să reintroducă electricitatea în vale. Proiectul de electricitate alternativă propus își dorește să răspundă nevoii justificate de energie electrică în vale, în corelație cu infrastructura turistică, prin folosirea surselor regenerabile de energie, în special cele microhidraulice și fotovoltaice. În concluzie, această propunere pentru o strategie de electrificare alternativă va asigura oportunitatea de creare în Valle del Mis a unei adevărate "expoziții tehnologice" a posibilităților pe care le oferă sursele regenerabile de energie, probabil singura din Italia prin varietatea de soluții prezentate și concentrarea teritorială. Datorită marii sale importanțe inovative și demonstrative, această "expoziție" poate deveni o atracție pentru turiști, cât și obiectivul unor vizite cu caracter tehnic.


2. Privire generală asupra măsurilor propuse pentru un parc "fossil-free"

1. Proiectul de "solarizare" a infrastructurii montane (cu energie fotovoltaică, microhidraulică și microcogenerare bio-diesel) are scopul de a elimina pe cât posibil impactul pe care zgomotul generatoarelor de energie convențională îl are asupra mediului și a căror folosire nu corespunde cu un mediu ecologic sensibil :
· cabanele montane aflate pe teritoriul parcului contribuie la asigurarea unui flux continuu de turiști;
· pășunile montane, care încă sunt eficiente, contribuie (datorită îmbunătățirii substanțiale a vieții montane și a condițiilor de lucru pe care aceste instalații le facilitează) la inversarea procesului de abandonare a acestor importante zone ale teritoriului montan care păstrează valori prețioase de natură istorică și antropologică.
2. Planul de instalații demonstrative și de promovare care să funcționeze cu energie solară fotovoltaică și termală și cu încălzirea biomasei forestiere de joasă altitudine, în special în contextul fluxului de turiști și vizitatori, în vederea maximizării impactului comunicativ și demonstrativ pe care îl are acest gen de soluții alternative: centre destinate vizitatorilor, case de oaspeți și hoteluri, muzee, popasuri în păduri, sediul autorității parcului.
3. Proiectul de electrificare alternativă a Valle del Mis:
· electrificare fotovoltaică și microhidroelectrică a instalațiilor din infrastructura turistică (locuri de camping, casuțe, instalații de înviorare) și pentru așezările rurale tradiționale;
· instalații rutiere cu alimentare fotovoltaică (iluminarea tunelurilor rutiere, alimentarea iluminării stradale, managementul sistemului de telefonie din spațiile de parcare ale văii) și alte instalații care demonstrează posibilitățile pe care le oferă energia fotovoltaică: bărci electrice care nu influențează mediului în condițiile unei plimbări pe lac, felinare stradale fotovoltaice, rețea rurală de radiotelefonie, sisteme automatizate cu raze ultraviolete pentru purificarea apei.
4. Planul de promovare a "solarizării" pentru casele familiilor care locuiesc în perimetrul parcului, prin folosirea boilerelor pe gazeificarea biomasei, colectoare solare-termale, rețea de acoperișuri fotovoltaice.
5. Plan sustenabil de accesibilitate și mobilitate pe teritoriul parcului, bazat pe sistemele de restricții sezoniere ale traficului privat în zonele critice și pe folosirea autobuzelor bio-diesel sau hibride (electrice și bio-diesel) și a mașinilor electrice și motoretelor alimentate de la refugii fotovoltaice, pentru a asigura mobilitatea fiecărei persoane.

 

 

 

Copyright © Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - info@dolomitipark.it - tel. 0439 3328 - fax 0439 332 999 - Credits