PARCUL TRASEE NATURA OAMENII VIZITAȚI-NE

Logo Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

acasă

 

Apa
Pădurile
Prerii
Zone stâncoase
Geologie
Floră
Faună
Munți
Eco-cod

Natura

Geologie

O priveliște emblematică din parc unde piscurile prealpine (ale grupului Brendol) se întrepătrund cu vârfurile dolomitice tipice (ale grupului Cimonega)Istoria din Dolomiti Bellunesi este îndelungată și complexă: Începe într-o mare tropicală caldă acum mai mult de două sute de milioane de ani, fiind ulterior marcată de câteva evenimente cheie:
• acumularea din timpul erei mezozoice a sedimentelor care azi formează rocile sedimentare stratificate;
• coliziunea din perioada erei terțiare dintre platourile european și african, cu deformarea și încrețirea sedimentelor, având drept consecință ridicarea Alpilor;
• acțiunea de modelare pusă pe seama cursurilor de apă, glaciațiunilor și fenomenului carstic, responsabile de marea varietate a actualei morfologii peisagistice.
O panoramă dolomitică cu forme stâncoase dure și profiluri crestate, modelate în rocile compacte ale Principal Dolomite (Spiz di Mezzodì, la hotarul de nord-est al parcului)O mare parte a teritoriului se așterne pe roci de origine sedimentară, dar există și câteva excepții, ca de exemplu zona de sus a Valle del Mis și în Valle Imperina, unde la "Linea della Valsugana" (o importantă falie ce reprezintă hotarul geologic cu Dolomiții) ies la suprafață roci antice de origine metamorfică. Astăzi în parc putem admira bazine ample acoperite cu pajiști, văi adânci și largi, vaste și însorite fațete muntoase, dar în același timp și trecători întunecate unde picură apa, roci suspendate deasupra pasurilor mohorâte, văi adânci, solitare și înguste și platouri dure, unde natura carstică a dat naștere unui peisaj subteran alcătuit din gropi, falii, peșteri, galerii și prăpăstii ce ajung în inima pământului. Diversitatea geologică implică așadar un mozaic de peisaje morfologice, uneori cu trăsături unice și distinctive, ca de exemplu medii muntoase carstico-glaciare modelate de ghețari și mai târziu de zăpadă și fenomene carstice.

  • Râuri și pâraie
  • Formațiuni glaciare
  • Morfologie carstică
  • Istorie geologică 1
  • Istorie geologică 2
  • Istorie geologică 3

 

 

 

Copyright © Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - info@dolomitipark.it - tel. 0439 3328 - fax 0439 332 999 - Credits