PARK POTI NARAVA LJUDJE OBIŠČITE NAS

Logotip narodnega parka Dolomiti Bellunesi

domov

 

Voda
Gozdovi
Travišča
Skalnati predeli
Geološke značilnosti
Rastlinstvo
Živalstvo
Gore
Ekoetiketa

Narava

Rastlinstvo

Brez dvoma je eden izmed glavnih znanstvenih razlogov za ustanovitev parka bogatost in redkost rastlinskih vrst na tem področju. Že v 18. stoletju sta bili gori Vette di Feltre in Mt. Serva znani, obiskalo pa ju je tudi nekaj bolj znanih botanikov tistega časa. Vaskularno rastlinstvo (rastline s cvetovi in druge rastline, kot so praproti, ki imajo korenine, steblo in liste) zajema približno 1.400 vrst (1/4 vseh rastlinskih vrst v narodnem parku), med njimi je tudi mnogo omembe vrednih vrst, saj so endemične, zelo redke ali pa imajo veliko biogeografsko vrednost. Najbolj zahodni del parka je najbolj bogat z rastlinstvom, saj ga poledenitve niso tako prizadele, kar je omogočilo preživetje starodavnih vrst. Omejenih redkih vrst ali vrst, ki rastejo na robovih področja razširjenosti, je na pretek. Poleg primerno imenovanih alpskih (še posebej vzhodnih) vrst ter borealnih rastlinskih vrst in rastlinskih vrst iz zmerno toplega pasu - evrazijskih vrst lahko v vzhodni regiji (ilirske, črnomorske, južno evropske) in v okolici mediteranskih gora (mediteranske gorske) najdemo številne rastlinske vrste.

 • Primorska preobjeda
 • Obirski grobeljnik
 • Kuštravi oklep
 • Grahovec
 • Rumeno milje
 • Suličasta prerast
 • Enakolistna zvončnica
 • Skalni žličnik
 • Alpska zvončnica
 • Navadni svinjak
 • Alpski volčin
 • Volčin (Daphne odora)
 • Brezlistni nadbradec
 • Mošnjak
 • Navadna peruša
 • Bilnica
 • Sternbergov klinček
 • Nizki svišč
 • Srebrna krvomočnica
 • Bohinjska perunika
 • Kranjska lilija
 • Lilija (Paradisia liliastrum)
 • Rumena maslenica
 • Turška lilija
 • Brstična lilija
 • Srčastolistni muhovnik
 • Bleščeča velestica
 • Rdeča murka
 • Retijski mak
 • Lepi čeveljc
 • Avrikelj
 • Tirolski jeglič
 • Alpska zlatica
 • Seguierijeva zlatica
 • Šopati repušnik
 • Spremenjeni kamnokreč
 • Burserjev kreč
 • Dolomitski netresk
 • Alpski ostrožnik
 • Polegla medvejka
 • Planika
 • Alpski goltec
 • Noriška detelja
 • Črna črnerika

 

 

 

Copyright © Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - info@dolomitipark.it - tel. 0439 3328 - faks 0439 332 999 - Sodelujoči