PARK POTI NARAVA LJUDJE OBIŠČITE NAS

Logotip narodnega parka Dolomiti Bellunesi

domov

 

Uprava parka
Brez fosilnih goriv
Oživljanje visokogorskih travnikov

Park

Brez fosilnih goriv

projekt
PODROČJE ZA DEMONSTRACIJO PROJEKTA »BREZ FOSILNIH GORIV«
NARODNEGA PARKA DOLOMITI BELLUNESI

predstavitev

1. Zaščitena območja za trajnosti energetski sistem

Projekt »demonstracijsko področje brez fosilnih goriv Narodnega parka Dolomiti Bellunesi« je nastal zaradi ideje o zaščitenem področju, ki poleg poleg ciljev ohranjanja narave, znanstvenega raziskovanja in ekološkega izobraževanja lahko in mora predstavljati resnično »delavnico trajnostnega razvoja« in tako pripomoči k razvoju temeljnih projektov alternativnih tehnologij:
· porizvajanje in poraba energije
· upravljanje obdelave odpadkov,
· obdelava odpadne vode,
· mobilnost,
da bi lahko območjem izven meja parka postavili izziv in predstavili predloge oz. podali primere in pričakovanja v zvezi z novimi načini upravlja naravnih virov ter da bi se ljudje zavedeli pravice naslednjih generacij in južnih držav.

Cilj projekta »solarizacija« Narodnega parka Dolomiti Bellunesi je podpiranje širšega prodora:
· novih tehnologij za izkoriščanje energije lesa (žagovina, briketi in drva) preko postopka uplinjanja.
· rastlinsko grelno kurilno olje, mikro soproizvodnja in drugačni načini poganjanja dizelskih motorjev
· toplotna in fotonapetostna sončna energija
· mikro hidroelektrična energija,
tako na področju parka kot tudi v redkih naseljih na obrobju z možnostjo preobrazbe v popolnoma »brezplačno« demonstracijsko področje (vsaj kot cilj srednjega roka, še posebej zaradi težavnosti zamenjave običajnih prevoznih goriv) brez fosilnih energetskih virov; z drugimi besedami, ustvariti želimo področje, ki z oddajanjem toplogrednih plinov ne prispeva k spreminjanju podnebja.

Čeprav je možna zamenjava fosilnih energetskih virov na zaščitenem območju, za katerega je značilna omejena prisotnost ljudi, kot je Narodni park Dolomiti Bellunesi, omejena s količinskega vidika, zagotavlja velik komunikacijski in izobraževalni učinek takšne »informacijske točke« za alternativne rešitve glede izpolnjevanja toplotnih, električnih in prevoznih energetskih porteb veliko število plezalcev, turistov in skupin študentov, ki vsako leto obiščejo park.

Predel parka, kjer so temeljni projekti v zvezi z alternativnimi energetskimi viri še posebej pomembni, se imenuje dolina Valle del Mis. Dolina je bila po poplavi leta 1966 izključeni iz električnega omrežja Enel, izključitev pa je vodila do deset let trajajočega postopka zgodovinskega zapuščanja. Danes predstavlja ta dolina enaga izmed najbolj pomembnih vstopnih točk v park in je največje mesto množičnega turizma. Da bi lahko ustrezno podprli razvoj, želi lokalna uprava v dolino ponovno uvesti električno energijo. Cilj predlaganega alternativnega elektrifikacijskega postopka je zadovoljitev upravičenih potreb električne energije v dolini, ki je odvisna od načrtovane turistične infrastrukture, z uporabo obnovljivih energetskih verov, še posebej mikro-hidravličnih in fotonapetostnih. Na splošno bi ta predlog za alternativno elektrifikacijsko strategijo v dolini Valle del Mis omogočil izgradnjo verjetno edinega resničnega »tehnološkega primera« možnosti v Italiji, tako zaradi raznolikosti načrtovanih rešitev kot tudi njihovo prostorsko nasičenost, ki jih ponujajo obnovljivi energetski viri. Zaradi izredne inovativne in demonstracijske vrednosti lahko postane ta »primer« turistična atrakcija kot tudi predmet namenskih tehničnih obiskov.


2. Pregled predlaganih ukrepov za narodni park brez fosilnih goriv

1. »Solarizacijski« projekt (s fotonapetostno, mikro-hidravlično in biodizelsko mikro-soustvarjalno energijo) za gorsko infrastrukturo, cilj katerega je čim bolj izničiti učinkovanje običajnih električnih generatorjev na naravo, uporaba katerih je v nasprotju z okviri velike ekološke občutljivosti:
· gorske koče v območju parka, ki prispevajo k trajnostnemu dotoku turistov;
· gorski, še vedno dejavni pašniki, ki prispevajo - zaradi znatno izboljšanih življenjskih in delovnih pogojev v gorah, ki jih takšne namestitve omogočajo - k ponovni poselitvi teh pomembnih predelov gorskega območja, ki ohranja dragocena zgodovinska in antropološka bogastva.
2. Načrt demonstracijske in promocijske namestitve, ki deluje na toplotno in fotonapetostno sončno energijo in ogrevanje z nižinsko gozdno biomaso, še posebej v okvirih prepletanja z dotokom turistov in obiskovalcev, da bi povečali komunikacijski in demonstracijski učinek takšnih alternativnih rešitev: središča za obiskovalce, gostišča in mladinski domovi, muzeji, gozdne postaje, sedež uprave parka.
3. Alternativni elektrifikacijski projekt doline Valle del Mis:
· fotonapetostna in mikro-hidroelektrična elektrifikacija za namestitev v turističnih infrastrukturah (taborišča, bungalovi, okrepčevalnice) in v tradicionalnih podeželskih mestih;
· cestne namestitve s fotonapetostno dobavo električne energije (osvetljava tunelov, semaforjev, upravljanje telekomunikacijskih sistemov parkirišč v dolini) in druge namestitve, ki prikazujejo možnosti, ki jih ponuja fotonapetostna tehnologija: električni čolni za vožnjo po jezerih, ki ne vplivajo na okolje, fotonapetostna cestna osvetljava, podeželsko radiotelefonsko omrežje, samodejni žarčni sistem UVA za čiščenje vode.
4. Promocijski načrt »solarizacija« za hiše družin, ki živiju znotraj območja parka, z uporabo uplinjalnih grelnikov na biomaso, toplotnih sončnih celic, fotonapetostnih strešnih omrežij.
5. Trajnostni načrt za dostopnost in prehodnost območja parka, ki temelji na sistemih sezonske omejitve zasebnega prometa na najbolj ogroženih dostopnih področjih in na rabi biodizla ali hibridnih (na elektriko in biodizel) avtobusnih prevozov in električnih avtomobilov ter motorjev, ki bi si jih bilo moč sposoditi v fotonapetosntnih elektrarnah, da bi v parku omogočili zasebni prevoz.

 

 

 

Copyright © Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - info@dolomitipark.it - tel. 0439 3328 - faks 0439 332 999 - Sodelujoči