PARK POTI NARAVA LJUDJE OBIŠČITE NAS

Logotip narodnega parka Dolomiti Bellunesi

domov

 

Uprava parka
Brez fosilnih goriv
Oživljanje visokogorskih travnikov

Park

Oživljanje visokogorskih pašnikov

Park je nastal zaradi varovanja ne samo okoljskih vidikov, ampak tudi prisotnosti ljudi v gorah: zaradi tega je eden glavnih ciljev parka vse od ustanovitve obnova ene izmed redkih še aktivnih struktur. Razumna raba poletnih visokogorskih pašnikov je primer popolne integracije človeka in naravnega okolja, vzdrževanje travnikov in pašnikov pa ni pomembno samo zaradi proizvodnje, ampak dobro vpliva tudi na okoljsko in pokrajinsko bogastvo.
Na pašnikih rastejo in bivajo številne rastlinske in živalske vrste (med njimi tudi zelo redek kosec), njihova ohranitev pa ima ugoden učinek na požarno varstvo in hidrogeološke probleme.

Cilji ukrepov
Načrt parka predvideva izvedbo posebnega projekta »malga modello« (primer visokogorskega travnika). Zajema sistematičen niz ukrepov za oživitev visokogorskih pašnikov, ki so še v rabi, racionalizacijo rabe poletnih visokogorskih pašnikov, integracijo ukrepov v zvezi z gozdovi in divjimi živali v parku z ukrepi, povezanimi z visokogorskimi pašniki.
Cilj je ustvariti vzorčne strukture z uporabo inovativnih tehnologij in sočasnim ohranjanjem tradicionalnih delovnih tehnik.
Še posebej želimo, da bi bili oživljeni visokogorski pašniki v parku konkreten primer uporabe:
- ekološko združljivih visokogorskih pašniških dejavnosti, posebna pozornost pa je namenjena biokmetijstvu in biološkim načinom vzreje živali v skladu s predpisoma 2092/92 in 1804/99 EGS;
- večnamenskost visokogorskih poljedelskih kmetij, od turistične kmetije do organizacije okoljevarstvenih izobraževalnih dejavnosti;
- proizvodnja, prodaja in promocija lokalnih izdelkov;
- namestitve, ki temeljijo na obnovljivih energetskih virih.

Izvedeni ukrepi
V prvih štirih letih obstoja je park v obnovo visokogorskih pašnikov in tako imenovane »pendane« (odprt hlev, v katerem lahko živali, ki se pasejo v visokogorju, prenočijo) vložil več kot štiri milijarde italjanskih lir (več kot 2.065.000 evrov€) in jih z urejanjem cestnega omrežja naredil bolj dostopne in omogočil moderne namestitve za molžo in proizvodnjo sira, masla in sira »ricotta«.
Poleg tega so v parku znatno količino denarja namenili tudi izboljšanju življenjskih pogojev ljudi, ki delajo na pašnikih (imenujejo se »malgari«) in jim omogočil pitno vodo in električno energijo.
Med gradnjo novih namestitev so bili uporabljeni alternativni energetski viri: gozdna biomasa, bio-dizel, toplotna in fotonapetostna sončna energija.
Zaradi teh znatnih naložb je danes v parku pet aktivnih visokogorskih pašnikov, na štirih od njih se pase živina: Casera dei Boschi v občini Padavena, Vette Grandi v občini Sovramonte, Erera v občini Cesiomaggiore, Pramper v občini Forno di Zoldo; en travnik z ovcami: Pian dei Fioch v občini Belluno.

 

 

 

Copyright © Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - info@dolomitipark.it - tel. 0439 3328 - faks 0439 332 999 - Sodelujoči